Araştırmacılar, Yer Altındaki Boru Hatlarında Kaçak Tespiti İçin Görüntü Füzyonu Yöntemi Kullandı
Makale

Araştırmacılar, Yer Altındaki Boru Hatlarında Kaçak Tespiti İçin Görüntü Füzyonu Yöntemi Kullandı

Su tedarik boru hatlarındaki sızıntıları tespit etmek ve bulmak için şimdiye dek çapraz korelasyon yöntemleri yaygın olarak kullanılıyordu ancak bu yöntemler çoklu kaçakları tespit etmek için yeterli değil. Bu noktada geliştirilen yeni bir teknik, yer altı boru hatlarındaki sızıntıları tespit etmeyi kolaylaştırabilir.

Çin Bilimler Akademisi Akustik Enstitüsü’nden (IOA) araştırmacılar, su tedarik borularındaki kaçakların radyasyon özelliklerini araştırdı. Daha önceki çalışmalarında zemin yüzeyi titreşim ölçümlerine dayanarak yer altındaki gömülü boruların yerini tespit etmek için akustik yöntemler öneren araştırmacılar, yeni bir metot geliştirdi.

Mevcut çalışmada Tsinghua Üniversitesi’nden araştırmacılarla iş birliği içinde çalışan ekip, aynı prensibi izleyerek eksen temelli simetrik sıvı kaynaklı dalganın düşük frekanslarda akustik enerjinin ana taşıyıcısı olduğunu fark etti. Araştırma ekibi, yer altı boru hattı sızıntısını haritalamak ve bulmak için zemin yüzeyi titreşiminin görüntü füzyonunu deneysel bir çalışmayla gerçekleştirdi.

Zemin yüzeyi titreşimini ölçmek için üç eksenli jeofon sensör dizisi kullanan araştırmacılar, sızıntı kaynağının konumunu tespit etmek içinse büyüklük bilgisi çıkardı. Çalışmalar boyunca görüntü füzyonu metodundan faydalanan ekip, zemin yüzeyi titreşimini haritalamak için bu metodu vibroakustik tekniğe dâhil ettiler. Böylece uzaktan algılama yapmak ve çoklu sızıntıları tespit etmek için uygulanabilir bir yaklaşım sergilenmiş oldu.

Uzmanlar, sızıntı sinyallerinin akustik dalga yayılımının özelliklerini analiz ederek eş yükselti eğrilerine ait çizimleri elde ettiler. Grafik geçiş yöntemi daha sonra görüntü füzyonu işlemine sokuldu, böylece olası kaçak alanı ve sızıntı noktası ortaya çıktı.

yer altı su borusu

Deneysel sonuçlar, önerilen yöntemin şüpheli sızıntı alanının otomatik olarak haritalanması ve konumlandırılması için geleneksel vibroakustik teknik üzerinde potansiyel bir gelişme sunduğunu gösteriyor. Tüm bunlar, yöntemin pratik uygulamada da faydalı olabileceğini gösteriyor.
Programcı Hakkında

Umut ÇANĞA

1992 Yılında İstanbul'da doğdum. Lisede Web Tasarım ve Programlama bölümünü başarılı bir şekilde bitirdim. 2011 Yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunuyum.Yorumlar

Yorum Yok

Yorum Bırak

Scroll to Top